Daně       

Naší zásadou je rovněž již při prvním jednání seznámit prodávající či kupující s problematikou daní. Je to neméně důležitá informace. Kromě daně z nabytí nemovitých věcí jsou situace, kdy je s prodejem  realit spjata také daň z příjmu. Koupí  nemovitosti vzniká povinnost platit daň z nemovitých věcí, prodejem ohlášení  finančnímu úřadu  tuto transakci. Ohlášením není podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

 

 

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo dne 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

 

Daň z příjmu

Dalším výdajem, který Vás může překvapit, je daň z příjmu. Je-li prodávající vlastníkem dané nemovitosti méně než pět let nebo v ní má své bydliště méně než dva roky, musí rozdíl mezi  cenou, za kterou nemovitost získal a prodal, započítat do základu daně z příjmu fyzických osob. Jen v případě, použije li  prodávající tyto získané prostředky do jednoho roku do nového bydlení, bude tento příjem od daně z příjmů osvobozen.

Prodává li vlastník nemovitost z dědictví v řadě přímé, doba vlastnictví rodičů se započítává.

Daň z nemovitých věcí

/do konce roku 2013  daň z nemovitostí/

V případě, že jste se stali v průběhu kalendářního roku vlastníkem nemovitosti, jste povinni podat  poprvé přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna roku následujícího. Daňové přiznání se podává i za zcela osvobozený pozemek, stavbu, byt nebo nebytový prostor zapsaný v katastru nemovitostí, tj. i v případě nulové daňové povinnosti.

Daň z nemovitých věcí na daný rok hradí ten, kdo je jejím vlastníkem k 1.1.